Що таке "український стандарт "Соціополіс"?

    В книзі Євгена Марчука "Україна: нова парадигма поступу", що була роздана на всеукраїнський конференції "Соціополіс-2001" кожному учаснику безкоштовно, подане детальне визначення соціополісу. А це дає підстави стверджувати, що ми отримали перший український стандарт розвитку. Далі цитуємо з книги. Стор.106: "Соціополіс - модель майбутнього суспільства. …Організація і розвиток соціополісів - це перехід від суспільства, заснованого на використанні природних ресурсів і матеріальному виробництві, до суспільства, заснованого на людських ресурсах та інформації. Соціополіс - НОВА форма організації суспільства. Під соціополісом слід розуміти нерозривно пов'язану з певною територією соціально-економічну структуру, яка: формує принципово нову, соціалізовану економіку; має особливий правовий статус; поєднує в собі економічні переваги вільної економічної зони інтелектуального типу з комплексною стратегією випереджаючого економічного, гуманітарного і соціального розвитку". "Мета створення. Створення соціополісу у найбільш загальному плані має на меті моделювання майбутнього суспільства… Соціополіс - це колиска майбутнього суспільства, концентратор його інтелектуального потенціалу, застосованого в процесі економічного розвитку на базі організації сучасної високоефективної індустрії високих технологій. Саме в соціополісі можна створити швидкі дієві механізмі перетворення інтелектуального потенціалу нації в інтелектуальний капітал шляхом граничного стиснення в часі інноваційного ланцюга: стимулювання генерації нових ідей, трансферу їх до стадії технології, а технології - до продукту споживання". "Структура. Відповідно до поставлених завдань можна визначити в найбільш загальному вигляді структуру соціополісу. Щоб називатися соціополісом, соціально-економічна структура, що базується на певній території, повинна мати обов'язкові складові, а саме: 1) економічну основу(економічний стрижень соціополісу як самоокупного утворення); 2) сектор гуманітарного розвитку; 3) сектор запровадження випереджаючих технологій; 4) сектор розвитку середовища існування". "Шляхи створення. На сьогодні реальними є три основні шляхи створення… другий - на базі потужних і перспективних освітніх або наукових закладів шляхом надання їм статусу вільної економічної зони при здійсненні комерційної діяльності, пов'язаної з навчанням, створенням програмного забезпечення, створення та комерційним використанням інформаційних технологій…" "Економічна основа. Соціополіс - це економічно самоокупна система, що постійно розвивається. Для того, щоб виконати всі суспільні завдання, покладені на нього, і в той же час залишатися економічно самоокупним, соціополіс повинен мати дуже потужний економічний стрижень". "Технопарк - економічна основа соціополісу. Оптимальною економічною основою соціополісів повинен стати технопарк з високоінтелектуальними технологіями (як інформаційними, так і індустріальними)". "Основна структурна одиниця економіки соціополісу. Ключовою ланкою в економічній моделі….що формується в соціополісі, мають стати так звані креативні компанії. Вони принципово відрізняються від колишніх організаційних форм. У таких компаніях головна мотивація до праці - самореалізація їх керівників та працівників. Причому власник найчастіше є керівником компанії. Прагнення до самореалізації висуває нові цілі й ідеали, що насамперед виявляється в пошуку й освоєнні принципово нового. Креативні компанії будуються навколо творчих особистостей, що гарантує їх стабільність та процвітання. Лідерами такої компанії рухає дух першопрохідника".