Що таке Світове Лідерство? Його необхідність?

    Світове Лідерство - засіб виживання великих груп населення (народів, націй, територіальних громад) на території Планети Земля нашої Сонячної системи з обмеженою кількістю корисних ресурсів та земельних площ, з яких лише 18% придатних для нормального проживання Людини.
    Усвідомлена необхідність Світового Лідерства для народів, націй і територіальних громад є ознакою їх життєздатності.
    Усвідомленість повинна бути виражена у відповідних загальнонаціональних документах(1) та спільних загальнонаціональних діях(2) по їх реалізації.
    Документи та дії складають Систему Світового Лідерства Суспільства яка фактично є системою виживання.
    Наявність прогресивних систем виживання у народів є ознакою високого рівня їх інтелектуального розвитку та надійним базисом перспективи їх подальшого існування.
    Гуманні системи виживання - такі, які потребують використання виключно прогресивних соціо-технологій.
    Прогресивними, на даний час, можливо називати тільки такі соціо-технології, які підвищують якісний та кількісний рівень життя кожної Людини, активного члена суспільства, будівельника відповідної територіальної громади. Які потребують на свою розробку та впровадження від Природи та Людини менше ресурсів, ніж потім самі виробляють.
    (Складено за пропозиціями учасників круглого столу, який відбувся 29.11.2001 в Технопарку-ІПММС)
    Шановні читачі ! Ваші персональні пропозиції щодо змісту цієї сторінки просимо подавати через наш форум.