СУДОВО-ПРАВОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

    21 червня 2001 року Верховною Радою України прийнято ряд законів, які вносять ряд істотні зміни в діяльність судових органів, так званої "третьої влади". Хочемо висвітити ці зміни більш детально.
    Перш за все друга глава Закону України "Про судоустрій" присвячується зараз порядку діялюності місцевих судів. Повністю виключені такі поняття, як районні та міжрайонні (окружні) суди. Функції їх тепер взяли на себе місцеві суди. Ст. 22 Закону визначає порядок призначення суддів місцевих судів. Тепер їх обирає Верховна Рада України безстроково. Суддів же, які вперше вступають на цю посаду, призначає Президент України строком на п'ять років. При чому не менше трьох суддів від загального кількісного составу місцевих судів також призначає Президент строком на п'ять років. До повноважень місцевих судів віднесено розгляд цивільних, госпродарських, адміністративних, кримінальних та інших справ в якості суду першої інстанції, також вони здійснюють узагальнення судової практики.
    Наступна ланка в системі судів загальної юрисдикції - це апеляційні суди. Вони діють в Автономній республіці Крим, в областях, в містах Києві та Севастополі, та складаються з суддів, які обрані Верховною Радою безстроково або призначені Президентом а межах п'ятирічного строку. В складі апеляційних судів можуть створюватись судові палати, а також консультативно-дорадчий орган - Президія. До основних повноважень цих судів належать: розгляд рішень місцевих судів в якості апеляційної інстанції, розгляд в якості першої інстанції справ, віднесених до їх підсудності законом, а таокж вивчення та узагальнення судової практики.
    Вищі спеціалізовані суди є найвищім судовими органами спеціалізованих судів та складаються з суддів, обраних Верховною Радою. Повновадення цих судів визначає ст. 38-15: це касаційна інстанція по відношенню до рішень місцевих судів у випадках, передбачених Законом. В складі таких судів може створюватись президія, яка є консультаттивно-дорадчим органом.
    Верховний Суд України - це найвищий судовий орган України в системі судів загальної юрисдикції. Його повноваження визначені ст. 40 Закону про судоустрій.
    Вказані зміни до Закону набули чинності з 06 липня 2001 року. З цього моменту статусу місцевих судів набирають: районні (міські) суди, військові суди гарнізонів та арбітражні суди областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. Статусу апеляційних: Верховний суд Автономної Республіки Крим, обласні, Києвський та Севастопольський міські суди, а також військові суди регіонів та Військово-морських сил. Закон приписує створити Вищий адміністративний суд.

    Внесені також зміни до Закону України "Про Арбітражний суд" Арбітражні суди переіменовані в господарські, віднесені до судів загальної юрисдикції, але в той же час є спеціалізованими. Вони мають таку структуру:
  •    Вищий господарський суд;
  •    Апеляційні господарські суди;
  •    Місцеві господарські суди.

    Арбітражні суди областей, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим набувають статусу місцевих господарських судів, Вищий арбітражний суд - статус Вищого господарського суду.
    Указом Президента від 11.07.2001 року "Про створення апеляційних господарських судів та створенні мережи господарських судів України" створюється сім апеляційних судів. Цим же Указом визначені території, на які розповсюджуються повноваження даних судів. Однак ці положення поки що не вступили в силу, необхідно спочатку вирішити організаційні питання, пов'язані з фінансуванням, супроводженням цих перетворень.


Якщо бажаєте висловити свою думку, заповніть, будь-ласка, цю форму:

Назва організації :
ПІБ :
E-mail :
Контактний телефон :
Ваші думки :

"Місцеві судді повинні обиратися народом. А то по Конституції вища влада у народу, а на практиці - у Президента. Вибірність суддів і губернаторів необхідно винести на референдум через 2 роки."

iwan (professional@mksat.net)