( Проект) Оподатковування середнього бізнесу

Клоп не висувається - і виживе.
Слон - у торговій крамниці обмежень не запримічує.
Середнього розміру індивидуму завжди сутужніше грати свою роль.

ГІПОТЕЗА.
При існуючій системі оподатковування найбільше "навантаженим" є середній бізнес.
(Малий і мікро бізнес не розглядаються в даному Проекті. Вважаємо, що питання, що піднімаються, там на сьогодні вирішені задовільно.)
Якщо (експертно) ПДВ і податок на прибуток пропорційно скорочують оборотні кошти підприємств середнього і великого бізнесу, то нарахування на з/п "з'їдають" більше засобів у середнього бізнесу, чим у великого.

У сьогоднішніх умовах саме для "середнього бізнесу" існуюче оподатковування є "нерозвиваючим".

Таблиця 1
Вплив деяких позицій існуючого в Україні
оподатковування на розвиток бізнесу
(експертно, узагальнене)

Розмір бізнесу (умовно)
Частка витрат у бізнесі

Мікро

Малий

Середній

Великий

ПДВ

-

20% або без ПДВ

20% при взаємодії з "єдиноподатковим" ПДВ не вертається

20% при взаємодії з "єдиноподатковим" ПДВ не вертається

Єдиний податок

патент

6% або 10%

-

-

Податок на прибуток

-

-

30%

30%

Організаційно-управлінські витрати

5-10%

5-10%

10-15%

2-3%

Матеріальні витрати

5-10%

5-25%

30-50%

50-70%

Витрати на з/п (видана на руки з/п)

60-80%

40-55%

20-25%

3-7%

Нарахування на з/п

-

-

37,5%

37,5%

Прибутковий податок

?

По загальній шкалі

По загальній шкалі (10-20% - при мінімально-нормальному рівні забезпечення життя)

По загальній шкалі (10-20% - при мінімально-нормальному рівні забезпечення життя)

ПРОПОЗИЦІЯ
З метою більш інтенсивного розвитку середнього бізнесу і його укрупнення, збільшення росту виплачуваної офіційно з/п у середньому і великому бізнесі ініціювати
    - зниження нарахувань на з/п;
    - зміна шкали прибуткового податку.
Установити рівень сумарних витрат працівника і роботодавця на одержувану працівником на руки з/п у розмірі мінімально-нормального рівня забезпечення життя - не більш 30%.

Для підтвердження ГІПОТЕЗИ і пророблення ПРОЕКТУ пропонуємо Вам зробити ЕКСПЕРТНУ оцінку витрат у середньому бізнесі (див. Таблиця 2). Узагальнений матеріал ПРОЕКТУ Законодавчого Акта (Указ Президента, Законопроект або ін.).

Таблиця 2

Розмір бізнесу (умовно)
СЕРЕДНІЙ
кількість працюючих - ____________
Об'єм продажу за рік - ____________

За 2000 рік
або
за І квартал 2001 року

  Частка даних витрат в % від об'єму продажу за рік

ПДВ

 

Податок на прибуток

 

Інші відрахування

 

Організаційно-управлінські вітрати

 

Матеріальні витрати (без з/п)

 

Всього з/п

 

Всього нарахувань на з/п

 

% прибуткового податку
(середній по підприємству)

 

Ми хочемо знайти шляхи для поліпшення умов ведення бізнесу в Україні і ми їх знайдемо.
Без Вашої участі - офісу важко зробити коректну узагальнену оцінку висунутої ГІПОТЕЗИ.

 

Висловити свою думку