"Кодекс честі українського підприємця"
пропозиції щодо коригування

Вступна частина
Усвідомлюючи, що успішна, чесна підприємницька діяльність є основою економічної могутності та безпеки держави Україна, основою процвітання суспільства, основою загальносвітової поваги та авторитету, ми проголошуємо про свою волю свідомо та добровільно дотримуватись у своїй повсякденній професійній діяльності нижчевикладених норм та положень цього Кодексу.

1. Підприємець та суспільство
- виробляти та розповсюджувати продукцію, яка відповідає життєвим потребам суспільства
- якість продукції, що виробляється, має максимально задовольняти споживача і бути спрямованою на його благо
- надавати громадскості правдиву інформацію про свою діяльність
- створювати умови для збільшення кількості робочих місць
- дотримуватись норм екологічної безпеки
- всіма доступними засобами підтримувати соціально слабозахищених верств населення
- всіма доступними засобами підтримувати розвиток духовності та культури в Україні

2. Підприємець і наймані працівники
- створювати безпечні умови праці найманих працівників
- сплачувати заробітню платню найманим працівникам у розмірі, який відповідає їх реальним працевитратам
- своєчасно сплачувати найманим працівникам заробітню платню
- жорстко дотримуватись норм Кодексу законів про працю України
- сприяти найманим працівникам у підвищенні їх професійної кваліфікації
- з повагою відноситись до найманих працівників, не вимагати від них дій, що можуть зашкодити їхньому здоров'ю та благополуччю.

3. Підприємець і держава
- своєчасно сплачувати належні податки та інші платежі
- всіма можливими засобами сприяти створенню та дотриманнюцивілізованої законодавчо-нормативної бази з питань економіки, розвитку підприємництва та інших напрямів розвитку правової, демократичної, економічно могутньої держави.

4. Підприємець і підприємець
- дотримуватись виключно цивілізованих методів конкурентної боротьби, визначених законодавством
- брати на себе тільки ті зобов'язання, які можливо виконати
- суворо дотримуватись виконання договірних зобов'язань
- вирішувати будь-які суперечки тільки цивілізованим шляхом
- постійно підвищувати власний рівень професійної кваліфікації, закликати до цього своїх колег
- у взаємодії із іноземними партнерами високо тримати честь і гідність підприємця України


Маргуліс В.Г.
генеральний директор
Асоціації консультаційних фірм України "Укрконсалтінг"