Робочий документ, проект

Стратегічний план дій Національної коаліції з питань врегулювання відносин при проведенні перевірок між малими та середніми підприємствами(МСП) або суб'єктами господарської діяльності(СГД) та державними контролюючими органами

Назва коаліції (варіанти) "За економічну ефективність державного контролю"

Девіз:
"Прозорі правила проведення перевірок - легальний бізнес та відсутність корупції".

Місія коаліції: Налагодження партнерських цивілізованих стосунків між контролюючими державними органами, платниками податків и споживачами.

Мета коаліції: З метою покращення економічного та соціального розвитку в Україні, запобігання корупції та забезпечення життєдіяльності суб'єктів господарчої діяльності оптимізувати процедуру перевірок.

Довгострокова ціль:

Розробка та законодавче провадження чітких, прозорих процедур проведення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності.
Формування широкого кола прихильників та учасників коаліції.

Короткострокова ціль:
Внесення змін в діюче законодавство щодо перевірок підприємницької діяльності органами Державної податкової інспекції та Держспоживзахисту
- визначення категорій, періодичності, меж проведення перевірок;
- визначення підстав для проведення перевірок;
- детальна регламентація способів проведення перевірок;
- визначення прав і обов'язків органів та СПД під час проведення перевірок, та порядку координації проведення перевірок з іншими контролюючими органами, взаємозв'язок їх повноважень;
- визначення порядку фіксації виявлених порушень.

Доопрацювання та підтримка Законопроекту, який визначає єдину методику проведення перевірок суб'єктів підприємництва;
врегулювання проведення перевірок;
створення процедур запобігання корупції та забезпечення відповідності сторін.
Перенести статтю "Отримання доходів від штрафів" в статтю "Інші" Державного Бюджету України.

Соціальний та економічний ефект реалізації місії коаліції

- внаслідок регулювання питання перевірок збільшиться час на ведення бізнесу та прибуток СПД;
- передбачаються позитивні тенденції зменшення СПД, які будуть закриті внаслідок необґрунтованих штрафних санкцій;
- передбачаються позитивні тенденції збільшення сум податків в бюджет, які будуть сплачені суб'єктами підприємницької діяльності;
- збільшиться кількість підприємств, які відстояли свої права в суді, та внаслідок частка в бюджеті від штрафів, пені, та інше.

Коротка характеристика мети коаліції

    Фіскальний принцип наповнення бюджету, чисельні приклади невпорядкованості законодавства щодо перевірок, неврегульовані права та обов'язки контролюючих органів із можливістю накладення необґрунтовано великих штрафів на суб'єктів підприємництва, економічна невигідність (для МСБ) вирішення проблем через суди все ще залишаються великою проблемою для розвитку підприємництва. В законодавстві не існує чіткої процедури проведення перевірок, не конкретизовані функції та повноваження чисельних контролюючих органів. В результаті, можливий економічний ефект втрачають всі сторони соціально-економічних процесів - держава (надходження до бюджету), суспільство (робочі місця, соціально орієнтовані податки, економічний розвиток регіонів), підприємці (згортання бізнесу, втрата джерел забезпечення сімей). В той же час планування надходжень від штрафів в бюджет країни робить взаємозв'язки між державними службовцями і підприємцями конфліктними.

    Метою коаліції є впорядкування законодавства, яке регулює проведення перевірок суб'єктів підприємництва, впровадження чітких процедур проведення перевірок та умов застосування фінансових санкцій. В першу чергу коаліція буде опрацьовувати взаємостосунки підприємців з податковими органами та органами Держспоживзахисту.

    Пропонується опрацювати існуючі проекти законів про перевірки підприємницької діяльності, розроблені Держпідприємництвом та групою незалежних експертів та працювати над єдиною методикою проведення перевірок суб'єктів підприємництва, законодавчо встановити порядок дій та відповідальність перевіряючих та підприємців у випадках недотримання законодавства. Це завдання пропонується вирішити шляхом прийняття рамочного Закону України "По єдину методику проведення перевірок підприємницької діяльності ".

    Коаліція буде опрацьовувати питання внесення змін в законодавство, яке регулює порядок проведення перевірок суб'єктів господарювання органами податкової служби та Держспоживзахист щодо підстави для проведення перевірки, чітка процедура проведення, повноваження та правова відповідальність сторін, терміни проведення, штрафні санкції, принципи накладення штрафних санкцій

    Також завданням Коаліції визначено лобіювання перенесення статті бюджету "Отримання доходів від штрафів" до статті надходжень "Інше". Це дозволить виключити негативну фіскальну практику формування для контролюючих органів обов'язкових планів наповнення доходів бюджету від стягнення штрафів.

    Вирішення завдань та досягнення мети діяльності Коаліції дозволить:

  • створити реальні можливості для розвитку цивілізованих стосунків між контролюючими органами та платниками податків;
  • конкретизувати правила і норми проведення перевірок, що сприятиме запобіганню корупції та дотриманню законодавства контролюючими органами;
  • забезпечити правові умови для розвитку легальних форм ведення бізнесу.