КРУГЛИЙ СТІЛ ПРОЕКТУ БІЗПРО З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ КОАЛІЦІЙ

6 грудня конференц-зал офісу Проекту БІЗПРО був наповнений людьми: представники понад 40 організацій підприємців вели жваві обговорення. Представники тринадцяти національних та 27 регіональних асоціацій зібралися разом, щоби визначити найважливіші законодавчі та регуляторні проблеми, які стоять на заваді розвитку МСП, та сформувати три національних коаліції за участю асоціацій з метою лобіювання необхідних реформ з вибраних тем.

Процес відбору тем та створення самих коаліцій було побудовано максимально відкрито та прозоро, БІЗПРО намагався залучити до участі в ньому якомога більше бізнес-асоціацій та інших організацій.

"Сфера захисту прав та інтересів бізнесу шляхом реалізації цивілізованих практик лобіювання є надзвичайно важливою. Вона не тільки не втратила своєї актуальності, а й набула ознак ще більш суттєвої, об'єктивної потреби для підприємців та підприємницьких об'єднань, зорієнтований на серйозний підхід до питань підтримки та розвитку підприємництва. Мені, як керівнику об'єднання підприємців, дуже приємно, що проект БІЗПРО приділяє належну увагу та підтримує питання лобіювання інтересів МСП в Україні. Впевнений, що ця важлива робота с стане корисним практичних інструментом для повсякденної діяльності бізнес-асоціацій".

Роман Кашинчар, Директор Рівненської обласної асоціації підприємців

Інформацію про цю діяльність було надіслано близько 120 організаціям (включаючи національні та регіональні асоціації, гарячі лінії БІЗПРО та учасників УМПБ). Також ці організації були запрошені до участі в опитуванні стосовно проблем, які, на їхню думку, є найбільшими перешкодами для розвитку підприємництва.

Хоча на цій зустрічі в Проекті БІЗПРО були присутні близько 40 організацій, ще багато інших висловили своє бажання приєднатися до діяльності національних коаліцій.

Перед проведенням круглого столу Проект БІЗПРО разом зі своїм польським субпідрядником, фірмою UNILOB, провів попередній аналіз даних, окрім опитування бізнес-асоціацій та учасників УМПБ. Працівники Проекту БІЗПРО вивчали проблеми, з якими стикаються підприємці, на основі телефонних дзвінків до гарячих ліній проекту БІЗПРО в усіх областях. І хоча спостерігалися деякі відмінності, в цілому результати попереднього аналізу та опитувань асоціацій можна представити наступним чином:

 • реформування податкової системи України (44 %);
 • лобіювання розгляду Верховною Радою проекту ЗУ "Щодо впорядкування проведення перевірок діяльності суб'єктів підприємництва контролюючими органами" (10%);
 • удосконалення дозвільної системи, лобіювання Проекту Закону "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо визначення порядку видачі СПД дозволів, погоджень" (7%);
 • введення ефективного державного регулювання, прийняття Проекту ЗУ "Про засади державної регуляторної політики у сфері підприємництва" (7%);
 • лобіювання створення системи економічного обґрунтування нових правових норм та актів, що регулюють підприємницьку діяльність (6%);
 • лобіювання правових засад діяльності недержавних організацій (4%);
 • формування та розвиток фінансово-кредитної інфраструктури підтримки підприємництва (4%);
 • захист прав та інтересів СПД, лобіювання проекту ЗУ "Щодо посилення персональної відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за прийняття рішень, які погіршують умови діяльності СПД" (3%);
 • покращення процедур видачі ліцензій, внесення змін до проекту ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (3%); та інші.

Наступним кроком було з'ясувати, які законодавчі ініціативи нині опрацьовує КМУ, розглянути питання, що їх вважає важливими влада, та визначити чи вони співпадають з тими проблемами, якими переймаються підприємці. З цією метою було проведено ряд зустрічей з аналітичними групами та центрами, донорськими організаціями, які працюють в Україні, та представниками державних органів влади на різних рівнях, зокрема з Міністерством економіки, комітетами Верховної Ради України, Державним Комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва, Незалежним Центром політичних досліджень, Міжнародною Фінансовою Корпорацією, Міжнародним Центром перспективних досліджень, Інститутом реформ та іншими установами. Були опрацьовані проекти нормативно-законодавчих актів у сфері підприємницької діяльності, які заплановані на 2002-2004 роки: "Стратегія економічної та соціальної політики на 2002-2004 роки", "Проект Закону про Державну програму економічного та соціального розвитку України на 2002 р.", перелік законодавчих ініціатив, спрямованих на виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України на 2002 рік, Національна програма сприяння розвитку малих та середніх підприємств на 2002 рік, та інші.

Узагальнивши коментарі, попередній аналіз даних та результати опрацювання перелічених документів, можна зробити висновок, що наступні питання згадуються найчастіше як проблемні, а відтак їх було порушено на круглому столі 6 грудня:

 • Врегулювання відносин між підприємцями і контролюючими органами, необхідність чітко встановити відповідальність державних органів та правові наслідки у випадку неправомірних дій щодо суб'єктів підприємницької діяльності.

"Відсутність чітких законодавчих норм в цієї сфері призводить до значної кількості порушень прав та свобод підприємців".
Ігор Литвинов, Виконавчий директор Асоціації роботодавців торгівлі і комерційної сфери економіки

 • Зменшення адміністративних перешкод для здійснення підприємницької діяльності, включаючи спрощення процедур реєстрації та ліквідації, отримання дозволів, погоджень, та ліцензій на діяльність новостворених підприємств.

"Численні адміністративні бар'єри є одним з негативних чинників, що перешкоджають розвитку малого підприємництва в Україні. Недоліки в питаннях реєстрації СПД, видачі дозволів і ліцензій, контрольній діяльності, створення численних позабюджетних фондів і примусове стягнення до них "добровільних внесків" від СПД - ось далеко не повний перелік тих адміністративних бар'єрів, які доводиться долати СПД. Подолання перелічених перешкод за рахунок створення сприятливого законодавчого середовища в тому числі впливу на хід адміністративної реформи, надасть можливість зазначеним СПД вільно і прозоро вести свій бізнес та розвивати його. Крім того, це сприятиме створенню і розвитку нових підприємств".
Т.А. Свірус, Генеральний директор Спілки підприємств малих, середніх і приватизованих підприємство України

 • Оподаткування МСП, лобіювання запропонованих доповнень до Проекту Податкового Кодексу в частині спрощеної системи оподаткування, встановлення стабільних та стимулюючих податків для МСП.

"Визначним фактором, який на даному етапі перешкоджає здійсненню підприємницької діяльності є недосконалість, завуальованість, незрозумілість та обтяжливість системи оподаткування. На сьогоднішній день існує велика кількість законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють здійснення підприємницької діяльність, стосовно бухгалтерського обліку - 442, податків, зборів, платежів - 1748, здійснення підприємницької діяльності 608. Виникає неузгодженість, яка постійно призводить до конфліктних ситуацій. Остаточне вирішення цієї проблеми потребує внесення відповідних доповнень до діючого законодавства України".

Надія Лопатинська, Директор, "Ліга підприємців Тернопільщини"

 • Упорядкування процедур ліцензування

"Втрата суб'єктом господарювання ліцензії повинна відбуватися тільки через суд, а не органом, що видає ліцензії за поданням державних контролюючих органів часто без присутності суб'єкта і навіть без повідомлення його про те, що така процедура розпочинається "за матеріалами справи", як це відбувається нині".

Аліна Почекутова, "Асоціації сприяння жіночому підприємництву"

По закінченні обговорення, яке тривало майже цілий день, учасники зустрічі вирішили зосередитися на наступних трьох темах:

 • покращення законодавства в сфері оподаткування МСП;
 • послаблення адміністративного тиску на МСП в сфері дозволів та ліцензування;
 • врегулювання відносин між МСП та державними контролюючими органами (з особливим фокусом на перевірки підприємств).

Після цього кожна новостворена коаліція сформувала робочу групу, яка розроблятиме план дій на наступні декілька тижнів щодо лобіювання відповідного питання. За подальшою інформацією стосовно того, як взяти участь в роботі цих трьох коаліцій, просимо звертатися до:

Проект БІЗПРО,
Олена Гордієнко, спеціаліст з розвитку МСП,
тел.: (044) 568-5938; e-mail: elgor@dai.kiev.ua, http://www.bizpro.org.ua

Коаліція з питань оподаткування МСП,
Лариса Апаcова,
тел.: (044) 228-17-92, e-mail: appu@carrier.kiev.ua , http://www.taxpayers.org.ua

Асоціація роботодавців торгівлі та громадського харчування,
Зеновій Миколайович Бермес,
тел 0322-721678, e-mail:associat@lviv.gu.net, http://www.asr.ce.lviv.ua

Коаліція з питань перевірок МСП,
Леонід Бірюков, тел.: (044) 246-64-64, e-mail: reforma@bg.net.ua, http://www.nf.org.ua