21 березня 2007 року між Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики (Голова Комітету - Заплатинський Володимир Михайлович) та Всеукраїнським громадським об'єднанням підприємців "Нова Формація" (Голова Правління - Кредісов Вячеслав Анатолійович)  було підприсано Меморандум про співпрацю.

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
між
Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики
та
Всеукраїнським громадським обєднанням «Нова Формація»

 

м. Київ                                                                                            ” 21 ” березня 2007 р.

 

Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики (далі – „Комітет”) та Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова Формація» (далі – „Нова Формація”), далі – „Сторони”, бажають співпрацювати над втіленням заходів, спрямованих на формування політики щодо сприяння наступному етапу соціально-економічної трансформації в Україні, розбудову інституційної спроможності, підтримку ринкових ініціатив в економіці України та проведення широкого діалогу на теми економічного розвитку.
Для досягнення спільної мети Сторони уклали цей Меморандум про співпрацю (надалі „Меморандум") стосовно наступного:
1. Запровадження співпраці між Сторонами має за мету сприяння у формуванні державної економічної політики та економічному розвитку регіонів України.
2. Сторони поєднують свої зусилля для виконання заходів за такими напрямками:

  • формування державної економічної політики;
  • економічного розвитку регіонів України;
  • цін і тарифів на послуги;
  • застави, лізингу, концесії, оренди, управління майном, що перебуває у державній чи комунальній власності;
  • приватизації державного і комунального майна, націоналізації (реприватизації), банкрутства тощо;
  • економічної конкуренції та антимонопольної політики;
  • господарського законодавства;
  • зовнішньоекономічної, інвестиційної  діяльності, спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного розвитку, технопарків;
  • захист прав споживачів та споживчої кооперації.

3. Сторони співпрацюють шляхом спільної організації публічних заходів, зв'язків з громадськістю, навчання, консультацій, розповсюдження інформації, що спрямовані на досягнення мети. Комітет може залучати фахівців «Нової Формації» для підготовки експертних висновків та пропозицій щодо проектів законодавчих актів, участі у робочих групах з підготовки (доопрацювання) законопроектів.
4. Сторони надаватимуть одна одній інформацію, яка необхідна для ефективної співпраці. Сторони також можуть використовувати спільно погоджені листи для того, щоб підтвердити свої домовленості щодо виконання положень Меморандуму.
5. Сторони погодились публічно розповсюджувати інформацією про взаємні дії шляхом використання засобів зв’язку з громадськістю.
6. Сторони визнають і підтверджують, що у ході реалізації Меморандуму дбатимуть про забезпечення прав та інтересів третіх сторін, з якими укладено контракти чи угоди на виконання своїх обов’язків, завдань та цілей.
7. На основі письмової домовленості між Сторонами до Меморандуму можуть бути внесені зміни та доповнення, які складатимуть невід'ємну частину Меморандуму. Для виконання Меморандуму Сторони можуть укладати додаткові угоди, що спрямовані на виконання завдань, наведених вище.
8. При виникненні питань або спорів між Сторонами щодо умов цього Меморандуму або заходів, які впроваджуються у його рамках, Сторони погоджуються докласти всіх можливих зусиль для того, щоб вирішити такі питання або спори шляхом проведення зустрічей та обміну листами
9. Меморандум має термін дії на час діяльності Комітету з питань економічної політики Верховної Ради України п’ятого скликання та вступає в силу з моменту його підписання. Дія Меморандуму може бути призупинена шляхом взаємної згоди Сторін.

На підтвердження цього, належним чином уповноважені особи Сторін, підписали цей Меморандум.

Від Комітету Верховної Ради України
з питань економічної політики

__________________________________
Заплатинський Володимир Михайлович
Голова Комітету
" 21 " березня 2007 року

 

Від Всеукраїнського громадського об’єднання «Нова Формація»

__________________________________
Кредісов Вячеслав Анатолійович
Голова Правління
" 21 " березня 2007 року