ВГО "Нова Формація", НКЦ "Реформа"
спільно з Мінекономіки, Міннауки, Мінфінансів і Мінпромполітики
провели 25 липня 2002 р. круглий стіл
"Інноваційна модель розвитку української економіки"

Питання круглого столу:
- Що таке інноваційна модель розвитку економіки України? 3 чого має складатися?
- Якою має бути інфраструктура інноваційної діяльності?
- Як практично запровадити інноваційну модель розвитку? Що для цього потрібно?
- Як створити ефективну схему фінансування інноваційної діяльності?
- Чи справді створення технопарку - це ефективний інструмент у руках територіальної громади для запровадження інноваційної моделі розвитку?
- Яке законодавче підґрунтя потрібно для успішної діяльності технопарків в Україні, у тому числі на місцевому рівні?

КОНЦЕПЦІЯ
пілотно-дослідного майданчика
для практичної реалізації інноваційної моделі економіки України

на терені Технопарка "Інтелектуальні інформаційні технології" (Кібцентр)

Місце розташування майданчика:
Україна, столиця, місто-герой Київ, південно-західний радіус меж міста,
на терені Технополісу "Кібернетичний центр Національної Академії наук України" (1962-1988 року побудови)

Потенційні необхідні Акціонери-співзасновники дослідного майданчика:
1.1 Технопарк "Інтелектуальні інформаційні технології" НАНУ
1.2 мале колективне підприємство "Науково-консультаційний центр "Реформа"
1.3 громадська організація "Всеукраїнське об'єднання підприємців "Нова Формація"
1.4 Голосіївська районна державна адміністрація міста Києва
1.5 Київська міська державна адміністрація (КМДА)
1.6 науково-дослідний інститут соціально-економічних проблем міста Києва КМДА
1.7 Міністерство економіки Кабінету Міністрів України
1.8 проект технічної допомоги Україні від Держдепартаменту США
1.9 Програма розвитку ООН

Організаційний механізм роботи майданчика (форма самоорганізації)
1 на фундаменті можливостей Технопарку у відповідності до чинного законодавства
2 Акціонери створюють спеціальну експертно-консультаційну Раду (СЕКР) майданчика (можливо в рамках Науково-технічної Ради Технопарку "Інтелектуальні інформаційні технології")
3 розробляється та візується всіма сторонами УГОДА про спільну діяльність
4 відповідно до Угоди створюється Фонд венчурного (ризикового) капіталу "Інноваційна модель економіки України"
5 Фонд засновує в складі юридичної особи Технопарку інноваційний бізнес-інкубатор - спільний інвестиційно-інноваційний проект - (ІНБІН) який і буде матеріальним виразом формату майданчика

Правовий механізм (нормативна база, методи її формування, синергетична машина, необхідний коефіцієнт синергії )
Фінансовий механізм (система внутрішнього бюджетування ІНБІНА).
Соціальний еффект (кількість нових високо кваліфікованих робочих місць, надходження в бюджети всіх рівнів, довготривалий внесок в розбудову територіальних місцевих громад)
Планові результати (типи продукції, кількість доходів отриманих по закінченні року, система внутрішніх реінвестицій)
САЛЬДО діяльності майданчика за перший рік роботи, в гривнях

ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КИБЦЕНТРА НАНУ

 1. Международный стандарт ООН "устойчивое развитие", который является Стратегией развития Человечества в 21 веке (закреплен Решением Саммита ООН "Планета Земля" в Рио-де-Жанейро в 1992 году как обязательство для деятельности Правительств) дает совершенно четкое понимание, что такое инвестиционная привлекательность. Какую именно инвестиционную привлекательность должна культивировать у себя Украина? Что может и должно быть показано иностранному инвестору на Украине как место для его вложений? Что из иностранных инвестиций будет способствовать "интересам будущих поколений"(согласно ООН), а что будет препятствовать их развитию через 50-100-150 лет?
 2. Для определения СООТВЕСТВИЯ интересам будущих поколений украинцев иностранных инвестиционных вложений НУЖНО, как минимум, иметь собственное представление о том, что БУДЕТ входить в этот круг интересов будущих украинцев??
 3. Мы видим, что это сложный вопрос, связаный с эффективным применением научного метода экстраполяции и прогнозирования. Именно с той частью научного мировоззрения которое связано с пограничными(во времени) исследованиями и разработками. С другой стороны, совершенно четко понятно, что не все будущие украинцы будут нести прогрессивное значение для развития нашего Общества. По методам статистической обработки на кривой Гаусса, примерно 20% будущего поколения будет иметь такой же круг интересов, который будет мало чем отличаться от ныне существующего круга интересов живущего среднестатистического украинца. С другой стороны кривой Гауса в области плюс бесконечности, примерно 10% будущих украинцев будут иметь иной круг интересов, который будет значительно прогрессивней (т.е. выше), чем существующий у нашего поколения. Именно он - круг интересов 10% будущего поколения прогрессивных украинцев, которым сейчас уже от 10 до 20 лет, и является ТЕМ ЭТАЛОНОМ, согласно которому мы и должны с Вами действовать - в том числе приглашать инвесторов и обеспечивать их успешный бизнес на Украине.
 4. Поэтому, мы ориентируемся не на весь спектр круга интересов всех будущих украинцев, а только на 10% часть будущего поколения украинцев которые, статистически, станут ЛОКОМОТИВОМ нашего Общества.
 5. Вспомогательная функция нашего поколения как раз и сводится к тому, чтобы целеориентировать интересы будущих украинцев на лучшие мировые образцы. Наш опыт должен помогать будущим украинцам выбирать лучшее и не повторять наших ошибок.
 6. Таким образом, задача формирования украинского эталона инвестиционной привлекательности имеет
  такие основные компоненты:
  А = определение шаблона интересов будущих поколений украинцев;
  В = определение сегодняшних лучших мировых образцов интересов Человечества;
  С = конвергенция А+В, которая приведет к появлению нового системного качества..
 7. По мнению мировых экспертов наиболее продвинутыми, с точки зрения стандарта ООН "устойчивое развитие", являются "японские территории". Суммарный индекс устойчивого развития, по итогам 1999-2000 годов наиболее высокий у Японии. Основными инвестиционными объектами Японии являются 28 Технополисов, которые на протяжении последних двадцати лет привлекли для своего развития, в том числе национальных средств, на общую сумму более 40 млрд. долларов. Японский Технополис представляет собой конгломерат исключительно высокотехнологических производств - абсолютно не наносящего никакого экологического вредного воздействия на окружающую природу. Главным продуктом Технолополисов является инновационная информация и более того, информация не имеющая бумажного носителя, а исключительно электронный.
 8. Поэтому, учитывая лучший мировой опыт, в качестве инвестиционных объектов на Украине мы хотели бы предложить для потенциальных иностранных инвесторов Кибернетический Центр Национальной Академии наук Украины.
 9. Из чего состоит инвестиционная привлекательность Кибцентра НАНУ:
  9.1. Кибцентр - это Технополис, который строил в 1960-1980-х годах академик НАНУ Виктор Глушков.
  В.М.Глушков, без сомнения, является одним из 10 мировых лидеров кибернетики 20 столетия.
  9.2. Работы по строительству и развитию Технополиса "Кибцентр" прекратились только в начале 1990-х.
  9.3. Сегодня Кибцентр уже имеет статус Технопарка Украины, который присвоен ему Законом Украины от 7 марта 2002 года. Законодательно, Технопарк, как инновационная форма, имеет целый ряд налоговых преференций, которые существенны для любого инвестора.
  9.4. В Кибцентре сегодня работает шесть научно-исследовательских Институтов, в том числе Институт космических исследований.
  9.5. Институты бесспорно имеют некоторое число инвестиционных проектов-направлений, которые они могли бы предложить инвесторам для совместной деятельности.
  9.6. Сотрудничество между учеными и инвесторами органично дополняет менеджмент от нашей компании МКП НКЦ РЕФОРМА, которая осуществляет процедуру коммерциализации фундаментальных и классических научных разработок.