ПРЕС-РЕЛІЗ

17 липня 2002 року

Круглий стіл на тему:
"РОЗВИТОК МІСЦЕВОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ м. Києва: ІЛЮЗІЇ, ЗАКОН, РЕАЛІЇ"

Ініціатори:
Конфедерація "Союз Нової Формації України"

У засіданні круглого столу взяли участь:
КРЕДІСОВ Вячеслав Анатолійович - Голова Правління ВГО "Нова Формація"
КОЖЕВІНА Наталія Дмитріївна - Голова профспілки "Єднання"
КОНДРАТЬЄВ Олександр Володимирович - депутат Київради
ДІЧЕК Олександр Іванович - перший Віце-Президент Української Федерації робітників недержавних служб безпеки
КРИВОНОС Андрій Олексійович - Президент громадської організації "Гуманітарний центр"

Питання до обговорення:
- система місцевого самоврядування у місті Києві;
- місцеве самоврядування - рівень самостійності при вирішенні питань місцевого значення;
- механізми узагальнення громадської думки жителів м. Києва;
- механізми інформування посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо узагальненої думки територіальної громади.

На круглому столі було презентовано Концепцію подальшого розвитку місцевого самоврядування м. Києва, через КИЇВСЬКУ МІСЬКУ РАДУ ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ (див. Додаток) - механізм залучення представників місцевої територіальної громади до процесу виробки та прийняття рішень Київської міської державної адміністрації щодо питань стійкого розвитку м. Києва. Основні положення даної Концепції було оприлюднено на Всеукраїнській Нараді з питань розвитку малого та середнього бізнесу, яка проводилась 15 липня ц.р. під патронатом Президента України КУЧМИ Л.Д.


З додаткових питань, будь ласка, звертайтесь до офісу ВГО "Новая Формація"
за тел. 227-6445, 246-6444 (контактна особа - Світлана Бірюкова)

Додаток

КОНЦЕПЦІЯ
РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ м. КИЄВА
через
КИЇВСЬКУ МІСЬКУ РАДУ ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ

БАЧЕННЯ (vision) - створення передумов для відродження Інституту Громадських Діячів в Україні

ФІШКА Проекту: "Майбутнє територіальної громади має ІМ'Я та ПРІЗВИЩЕ". Громадський Діяч - це Ім'я.

МІСІЯ: залучення представників місцевої територіальної громади в процес виробки та прийняття рішень КМДА щодо питань стійкого розвитку м. Києва.

ПІДСТАВА та ТЕЗИ:

Конституція України
Стаття 140: "Місцеве самоврядування є правом територіальної громади жителів … міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та Законів України"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Стаття 2: "1. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів… міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення… 2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами… міст як безпосередньо, так і через… міські ради та їх виконавчі органи… "
Стаття 3: "Будь-які обмеження права громадян України на участь у місцевому самоврядуванні… забороняються".

Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ"
Стаття 6: "Місцеве самоврядування у м. Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради та їх виконавчі органи…"
Стаття 7: "Система місцевого самоврядування у місті Києві включає: територіальну громаду міста; міського голову; міську раду; виконавчий орган міської ради; районні ради; виконавчі органи районних у місті рад; органи самоорганізації населення".
Стаття 8: "2. Члени громади мають право… організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого самоврядування…"

МЕТА: інформування посадових осіб органів місцевого самоврядування (тих, що приймають рішення на рівні м. Києва) щодо узагальненої думки територіальної громади.

ЗАВДАННЯ:
- впровадження ефективних механізмів узагальнення громадської думки жителів м. Києва
- адресне інформування посадових осіб відповідних органів місцевого самоврядування щодо узагальненої думки територіальної громади в питаннях економічного, соціального, екологічного розвитку м. Києва
- забезпечення "зворотнього зв'язку" між територіальною громадою та посадовими особами місцевого самоврядування
- оцінка ефективності впливу громадської думки на виробку та прийняття рішень в КМДА
- оприлюднення результатів участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення (в т.ч., через ЗМІ)

МЕХАНІЗМ: ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ (за умови місцевих ініціатив)

ПІДСТАВА та ТЕЗИ:

Закон "Про місцеве самоврядування в Україні"
Стаття 4: "Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: … підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб…"
Стаття 9. Місцеві ініціативи:
"1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.
3. Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, підлягає обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.
4. Рішення ради, прийняте з питання, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади".

Стаття 13. Громадські слухання:
"1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування".

Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" (стаття 8 - тези див. вище)

ТЕРИТОРІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ: м. Київ

КОЛО ПИТАНЬ: питання стійкого розвитку м. Києва:

Економічні:
- прозорість формування та витрати міського та районних бюджетів (в рамках Проекту "Прозоро - про непрозоре")
- адекватність з/п та життєвих потреб територіальної громади СУЧАСНИМ ВИМОГАМ стійкого розвитку
- вартість створення робочих місць в бізнесі, соціальній сфері та інших
- …

Соціальні:
- якість життя соціально незахищених верств населення
- охорона здоров'я
- освіта
- …

Екологічні:
- якість води, повітря
- …

ХТО ІНІЦІЮЄ та ПРОВОДИТЬ ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ:
- Громадські Діячі
- активні представники місцевої територіальної громади

ХТО ПАРТНЕРИ:
- громадські організації
- посадові особи КМДА
- депутати місцевих рад
- підприємці
- представники місцевої громади з активною громадською позицією

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА для проведення ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ:
- офіційні документи
- проекти нормативних документів

ПІДСТАВА:
Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" (стаття 4, 13 - тези див. вище)

- неофіційні

ПЕРІОДИЧНІСТЬ проведення ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ: щомісяця