ПРЕС-РЕЛІЗ

28 травня в Укрінформ
відбулась прес-конференція
"ПРОЗОРО - ПРО НЕПРОЗОРЕ,
АБО ДЕЩО ПРО БЮДЖЕТ м. КИЄВА"

У прес-конференції взяли участь:

КРЕДІСОВ Вячеслав Анатолійович - Голова Правління ВГО "Нова Формація", Координатор Конфедерації "Союз Нової Формації України",
КРИВОНОС Андрій Олексійович - Президент ГО "Гуманітарний центр",
ДІЧЕК Олександр Іванович - Перший Віце-Президент Української Федерації робітників недержавних служб безпеки.

Конфедерація громадських об'єднань "Союз Нової Формації України" ініціює НОВИЙ Проект "ПРОЗОРО - ПРО НЕПРОЗОРЕ" в рамках Проекту "Нова Формація - новий формат спілкування", започаткованого восени 2000 року. Місто Київ стане плацдармом для початку реалізації даного Проекту, наступним етапом буде розповсюдження набутого досвіду в інших містах України.
В процесі реалізації Проекту будуть розглядатись (шляхом обговорення - вироблення рішення - його реалізації) та представлятись громадськості теми, що на сьогодні є табу для обговорення в органах державного (місцевого) управління, такі як:
- громадський контроль за діяльністю посадових осіб місцевого самоврядування
- витрати бюджету (конкурси, тендери, державні закупки, "Програми розвитку…" (територій, галузей, тощо)
- призначення державних службовців (конкурсні умови на здобуття посади, конкурсні комісії, тощо)
- поїздки/відрядження державних службовців за кордон (цілі/результати і т.п.)
- фінансування територіальних громад, взаємовідносини з бюджетами всіх рівнів
- ефективність використання комунальної власності, тощо

МІСІЯ Проекту
• сприяти цивілізованим відносинам між громадськістю та органами державного управління, які мають стати умовою стійкого розвитку столиці України - міста Києва.

МЕТА прес-конференції 28.05.2002 р.:
• домогтися публічного інформування територіальної громади м. Києва, а в майбутньому, через розповсюдження набутого досвіду в інших містах України, про формування та витрату міських і районних бюджетів

ПИТАННЯ до обговорення на прес-конференції:

- яким чином було витрачено бюджет м. Києва 2001 року
- як передбачається буде витрачено бюджет м. Києва в 2002 році
- які конкурси (тендери, закупки), що фінансувались за рахунок міського бюджету, було проведено в 2001 році
- які конкурси (тендери, закупки), що фінансуватимуться за рахунок міського бюджету, передбачається провести в 2002 році


У відповідності до Законів України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи самоорганізації населення" (див. Додаток), лідери громадських організацій звернулись до Київського Міського Голови з Відкритим листом, який було представлено на прес-конференції 28.05.2002 р.

Додаток

Основні тези Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ"

Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради та їх виконавчі органи.
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними радами.
Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування міста Києва столичних функцій - кошти, необхідні для здійснення цих функцій, щороку передбачаються в Законі про Державний бюджет України.
Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Києві є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні.
Доходи міського бюджету та бюджетів районів формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету України на виконання столичних функцій, але не менш як 50 відсотків від суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на території міста Києва.

Основні тези Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Будь-які обмеження права громадян України на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними чи іншими ознаками забороняються.
Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: народовладдя; законності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами; підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування.
Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади.
Територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.

Основні тези Закону України "Про органи самоорганізації населення"

Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності під час його утворення можуть надаватися такі повноваження:
- представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;
- вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;

Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення, в тому числі є:
- кошти відповідного місцевого бюджету, які надаються йому сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою для здійснення наданих органу самоорганізації населення повноважень.

Контактна особа - Бірюкова Світлана, PR-менеджер ВГО "Нова Формація",
тел./факс (044) 287-64-45, тел. 246-64-44, e-mail: office@nf.org.ua