04210 м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 12-Г
Тел./факс: 536-19-23, 451-61-83
E-mail: velukr@ckc.com.ua

Страхова компанія "ВЕЛЕС-УКРАЇНА" - фінансова установа, що надає широкий спектр страхових послуг на страховому ринку України. Ліцензії №002733, № 239683, № 239878. СК "ВЕЛЕС-УКРАЇНА" являється членом Ліги страхових організацій України. Колектив компанії складається з фахівців, які мають багаторічний досвід роботи в страховій справі. Гарантією виконання зобов'язань компанії перед клієнтами є надійна система перестрахування.
Страхова компанія "ВЕЛЕС-УКРАЇНА" провадить у формі добровільного:
- страхування від нещасних випадків;
- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
- страхування наземного транспорту (крім залізничного транспорту);
- страхування вантажів та багажу;
- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
- страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту;
- страхування відповідальності перед третіми особами;
- страхування фінансових ризиків;
- страхування майна;
у формі обов'язкового:
- особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
- страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів;
- страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень;
- страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.
Пріоритетні напрямки діяльності:
Добровільне медичне страхування дає змогу Застрахованим отримувати високоякісну медичну допомогу та забезпечення медикаментами за наступними програмами: амбулаторна - поліклінічна допомоги; стаціонарна допомога; невідкладна медична допомога; реабілітація, невідкладна стоматологічна допомога. Обслуговування забезпечується кращими медичними та аптечними закладами м. Києва." Для застрахованих цілодобово працює власний консультативно- диспетчерський пункт.
Страхування майна юридичних та фізичних осіб. Застрахованим може бути майно по договору оренди, лізингу; майно прийняте для переробки, ремонту, на комісію чи збереження; майно, що є майновим забезпеченням застави, тощо.
Страхування ризиків у будівництві передбачає захист Майнових Інтересів учасників будівельно - монтажних робіт при здійсненні нового будівництва" розширенні, реконструкції, технічному переоснащенні, монтажу конструкцій та елементів.
Найбільший капітал СК"ВЕЛЕС-УКРАЇНА"- наші клієнти. Звернувшись до страхової компанії "ВЕЛЕС-УКРАІНА", Ви завжди Одержите слушну пораду, практичну консультацію І допомогу в питаннях страхування. Консультації з питань страхування - безкоштовні. Ми постійно працюємо над поліпшенням рівня обслуговування клієнтів та забезпеченням доступності страхування для всіх категорій населення.

Президент СК "ВЕЛЕС - УКРАЇНА" -
Савіна Людмила Володимирівна.