Процедура входження
у Всеукраїнське Об'єднання "Нова Формація" наступна:

1. Створення місцевої організації.
    - Не менше 3-х громадян (підприємців середнього бізнесу) проводять установчі збори, на яких приймають рішення про створення місцевої громадської організації;
    - місцева організація вибирає Голову Координаційної Ради місцевої організації;
    - учасниками місцевої організації приймається за основу (тобто можливі корегування) рекомендований Правлінням Устав місцевої організації (надається по запиті).

2. Умови включення місцевої організації до складу Всеукраїнського Об'єднання наступні (у відповідність з рішенням Правління Об'єднання):
    - Голова КР місцевої організації направляє в офіс Всеукраїнського Об'єднання Заяву з проханням включити місцеву організацію до складу Всеукраїнського Об'єднання;
    - місцева організація називається "Нова Формація";
    - учасниками Об'єднання є реальні підприємці, представники середнього бізнесу;
    - учасниками місцевої організації приймається за основу ідеології підприємницької діяльності "Кодекс честі українського підприємця" (регулярно проводяться Всеукраїнські слухання "Кодексу" і в разі потреби він корегується).

3. Умови діяльності місцевої організації (деякі аспекти):
    - при прийнятті Правлінням Всеукраїнського Об'єднання рішення про включення місцевої організації до складу Всеукраїнського Об'єднання, місцева організація може діяти як на підставі Доручення виданої Всеукраїнським Об'єднанням на ім'я Голови місцевої організації, так і на підставі реєстрації місцевої організації як юридичної особи;
    - місцева організація самостійно формує свій бюджет, у тому числі встановлює розмір вступного і річного членських внесків;
    - Голова Координаційної Ради місцевої організації автоматично стає членом Правління Всеукраїнського Об'єднання;
    - місцева організація самостійно формує План робіт місцевої організації
* Примітка:
у випадку залучення для виконання робіт у регіоні фахівців з інших регіонів місцева організація покриває витрати, зв'язані з їх залученням (проїзд, харчування, проживання). При тривалій участі фахівців з інших регіонів у реалізації Планів робіт і Проектів у регіоні передбачається, що вони будуть одержувати також винагороду (за домовленістю);
    - місцева організація бере участь у роботі Всеукраїнського Об'єднання шляхом формування і виконання Планів Робіт Всеукраїнського Об'єднання на регулярних зустрічах чи Правління безпосередньо погоджуючи діяльність з Виконавчою дирекцією Всеукраїнського Об'єднання.